Home

Collectieve crematie

Wanneer u kiest voor een collectieve crematie dan wordt uw huisdier gecremeerd in een groep van maximaal 6 andere dieren van dezelfde soort, gelijktijdig naast elkaar in de oven.  De crematie vindt plaats binnen 3 werkdagen na aankomst van uw huisdier op het crematorium. Na afloop van de crematie ontvangt u per post een persoonlijk bericht met de datum en het exacte tijdstip van de crematie.

Bij een collectieve crematie wordt de as uitgestrooid over één van onze strooivelden. U kunt geen as terugontvangen, omdat de as van de dieren zich met elkaar vermengd.